BADANIA LABORATORYJNE prowadzone przez sieć laboratoriów medycznych DIAGNOSTYKA

W OKRESIE URLOPOWYM TJ.LIPIEC-SIERPIEŃ

 PLANOWANE BADANIA PROSIMY UZGADNIAĆ TELEFONICZNIE LUB  DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.

 

 

 

 • hematologia
 • koagulologia,
 • badanie moczu,
 • badanie kału,
 • biochemia kliniczna,
 • immunoglobuliny ,
 • diagnostyka chorób tarczycy,
 • hormony płciowe,
 • ocena ryzyka genetycznych wad płodu, ( Test Pappa lub Test Prisca )
 • markery nowotworowe,
 • diagnostyka choroby wieńcowej i chorób serca,
 • monitorowanie stężenia leków,
 • osteoporoza,
 • diagnostyka anemii,
 • diagnostyka cukrzycy,
 • badania serologiczne,
 • serologia transfuzjologiczna,
 • diagnostyka infekcji,
 • chorób nowotworowych, genetycznych.

 

Sieć labaratoriów medycznych DIAGNOSTYKA dysponuje zespołem doświadczonych pracowników oraz specjalistów z różnych dziedzin. Uczestniczy w krajowych i międzynarodowych programach kontroli jakości. W 2004 roku został wprowadzony System Zarządzania Jakością ISO 9001 :2000 w zakresie medycznej diagnostyki laboratoryjnej.